Művészeti kör és alkotó egyesület

 

facebook WP_ADMIN youtube

 

CD

Ver-Deco Galériák


Liget Étterem

1137 Budapest, Katona József u. 41.


St. George Residence

1014 Budapest, Fortuna u. 4.


Vírus Cafe

1092 Budapest, Ferenc körút 32.


Az Egyesület célja, tevékenysége

Az egyesület elsődleges célja egy olyan képzőművészeti alkotó műhely létrehozása, amely lehetőséget nyújt az alkotni vágyó fiatal és nem fiatal embereknek megismerkedni a művészeti ágakkal, mint például a képzőművészet, iparművészet, kreativ művészet , különös tekintettel a decoupage varázslatos világára. 

A hátrányos helyzetű fiatalok és nem fiatalok számára művészetterápia alkalmazása az alkotóműhelyekben, képességfejlesztés, teheteség gondozás, szellemi közösség nyújtása, menedzselése. Célunk továbbá, tanfolyamok szervezése és lebonyolítása országos szinten, hiszen alapvető probléma, hogy a vidék kirekesztődik az alkotás e formájából, mivel a kreatív szakkörök csoportok főlként a fővárosban, illetve csak a frekventált nagyvárosokban kerülnek megrendezésre. Ezt a falat akarjuk lerombolni, és eljuttatni vidékre is az alkotás örömét, felfedezni az ott is megbújó tehetségeket. Ezek munkályát segíteni, egyengetni. Nagy hangsúlyt kivánunk fektetni az időközönként megrendező táborokra, ahol a közös alkotás öröme, mint a művészet terápia feladatát is ellátja. Kiállítások, művészeti versenyek megrendezésével szeretnénk a szűkebb és tágabb közönség számára ismertté tenni a decoupage és egyébb kreativ alkotások vlágát, a benne rejlő szépséget és lehetőségeket. Az egyesület törekvése, hogy a benne folyó alkotótevénység valódi művészeti értékeket hozzon létre, hogy a saját kedvtelésből folytatott alkotás igény esetén művészivé tudja kinőni magát, s a készült művek esztétikuma magas szinvonalú legyen. 

 Az alkotóműhely tevékenysége tagjai számára igazi sikerélményt, önmegvalósulást, az alkotás felhőtlen örömét nyújtja. További célunk a tanfolyamokon, táborokban készült alkotások a nagyközönséggel, valamint a szakmai körökkel történő megismertetése, például : előadások,tanfolyamok, belföldi és külföldi táborok, publikációk, kiállítások, versemyek, műhely foglalkozások formájában.

Az Egyesület tevékenységi területei

Az alkotó műhely saját műhelyfelszereléssel, a krativ alkotáshoz szükséges anyagokkal , eszközökkel rendelkezik, ezeket lehetőségei mérten igyekszik fejleszteni, bővíteni. Az alkotó műhelyben lehetőség nyilik a tagok számarára a művészeti tevékenység végzésére. Egyesületünk igyekszik hangsúlyt fektetni a művészetterápiás eszközök alkalmazására is, mellyel első sorban a lelki gyógyulások elősegítéséhez járulunk hozzá,az önkifejezés elősegitésével. Az alkotó műhely egy baráti, szellemi közösség, amelyet a tagok magukénak érezhetnek, ahol lehetőség van nem csak önmaguk kiteljesülésének fejlesztésére, hanem lelki szellemi feltöltődésre, segítség nyújtásra is. Az Egyesület nyomon követi az országos és nemzetközi pályázatokat, amelyeken aktivan részt is kiván venni, megnyert pályázat esetén, mindig a pályázati célnak megfelelően használja fel az elnyert összegeket. A pályázatok benyújtásának a célja, hogy támogatni tudjuk a vidéken élő de aktivan alkotni vágyó emberek tanfolyamra történő eljutását (üzemanyag ktg.busz, vonat….stb), kreativ anyagok, eszközök megvásárlását, táborok bel- és külföldi lebonyolítását, rendezvények, kiállítások szervezését és lebonyolítását, művészeti kiadványok elkészítését.